Workshops

Basisworkshop

De basisworkshop van Stichting Vrolijke Papegaai bestaat uit twee gedeelten:

 1. Theorie: deze wordt digitaal aangeboden in een cursus die uit 44 gedeelten bestaat. Voor de werkwijze zie hieronder.
 2. Praktijk: dit is een onderdeel dat “in het echie”, dus in een gezamenlijke live bijeenkomst wordt aangeboden, aan degenen die het theoriegedeelte hebben afgerond.

In beide onderdelen komen de eerste beginselen van theorie én praktijk uitgebreid aan de orde. In de workshop zijn niet alleen actuele (wetenschappelijke) kennis en de meest recente ontwikkelingen op papegaaiengebied verwerkt, maar ook de ervaringsdeskundigheid die gedurende vele jaren is opgedaan én – zeker niet het minst belangrijk – de kennis en ervaring van de deelnemers. Het leren van en verdiepen in deze kennis, de geboden mogelijkheid om met elkaar ervaringen, successen en bloopers uit te wisselen maken de workshop uitermate leerzaam, maar bovendien érg nuttig en gezellig! Bij de vele vorige workshops, toen nog volledig live, waren deelnemers vanuit het hele land en zelfs het buitenland aanwezig en kregen we na afloop menig enthousiaste reactie.

De onderwerpen waarover in onze digitale theoriecursus belangrijke basisinformatie gegeven zal worden, zijn:

 • de vijf V’s: na de workshop weet je ze uit je hoofd
 • benadering van een papegaai: uitgangspunten en werkwijze
 • opvoeding en gedrag
 • gedragsproblemen
 • voeding en gezondheid
 • huisvesting
 • verrijking, leren en trainen

In het praktijkgedeelte worden de volgende vaardigheden geoefend:

 • hanteren van een papegaai, in een handdoekje pakken
 • kortwieken/vleugels controleren
 • nageltjes vijlen
 • leren opstappen op de hand en/of opstapstok 
 • uitgebreide kennismaking met al onze opvangpapegaaien
 • de vragen, opmerkingen, ervaringen en aanvullingen van alle deelnemers!

Vervolgworkshop

(als digitale workshop nog in ontwikkeling)
Omdat er, na de basale kennis en vaardigheden in de basisworkshop, nog zoveel meer te leren is over papegaaien, heeft Stichting Vrolijke Papegaai een aantal jaren geleden de uitdaging aangenomen, de stoute schoenen aangetrokken en haar eigen vervolgworkshop ontwikkeld! Die hoognodige verdieping en verbreding van papegaaienkennis is bestemd voor mensen die onze basisworkshop gevolgd hebben en bij wie de “papegaaieninformatieziekte” onverbiddelijk toegeslagen heeft . De specifieke kennis en praktijkervaring vanuit onze basisworkshop, die reeds gevolgd moet zijn, wordt bekend verondersteld tijdens de vervolgworkshop. Ook onze vervolgworkshop is ontwikkeld en wordt gegeven door een gediplomeerd papegaaiengedragsdeskundige met jarenlange ervaring en een aantal ervaren papegaaienkenners. Voor het adopteren van een ara, kaketoe of edelpapegaai is niet alleen de basis-, maar ook de vervolgworkshop verplichte kost.

De onderwerpen die bij de vervolgworkshop worden verdiept en verbreed, zijn:

 • opfrissen basisworkshop (5 V’s)
 • gezondheid
 • zintuigen
 • herkomst en gedrag
 • herplaatsing bij SVP
 • ara
 • kaketoe
 • edelpapegaai
 • (probleem)gedrag en opvoeding

Theorie online

Alle theoretische kennis is opgenomen in onze digitale workshop. Deze bestaat uit een aantal onderdelen (de basisworkshop uit 44 onderdelen, de vervolgworkshop uit 9 hoofdonderdelen).

De cursist krijgt, na aanmelding en betaling, toegang tot de workshop die betaald is. Zij/hij kan op elk willekeurig moment met de digitale workshop beginnen, kan deze zo snel of zo langzaam op ieder moment als het haar/hem uitkomt doen, kan tussentijds stoppen en op een later moment doorgaan waar zij/hij gebleven is. Kortom, alle vrijheid om de digitale workshop in eigen tempo te volgen. Elk onderdeel wordt met een aantal vragen afgesloten. Wanneer deze beantwoord zijn, kan de cursist doorgaan naar het volgende onderdeel.

Als je overweegt om een opvangpapegaai te adopteren en je woont met een of meer huisgenoten, dan adviseren wij dringend dat alle huisgenoten die met de papegaai te maken krijgen, onze workshop volledig doen. Dus zowel het digitale theorie- als het live praktijkgedeelte. Om een papegaai van Stichting Vrolijke Papegaai te adopteren, is het volledig volgen van de basisworkshop verplicht. Voor het adopteren van een edelpapegaai, ara of kaketoe is ook de vervolgworkshop verplicht.

Praktijk live, behorend bij de basisworkshop

Wanneer de digitale workshop volledig is afgerond, wordt er een Certificaat van Deelname verstrekt dat de cursist kan downloaden. Op dit Certificaat staat een certificaatnummer. Met dit unieke certificaatnummer kan deelname aan het virtuele praktijkgedeelte worden opgegeven (link toevoegen). Dit praktijkgedeelte is ook inbegrepen in de cursusprijs. Op de agenda op onze website (link toevoegen) staan de data van de praktijkbijeenkomsten, waaruit de cursist de voor haar/hem meest geschikte datum kan selecteren. Deze datum moet bij de opgave voor het praktijkdeel worden opgegeven.

Het praktijkgedeelte is een gezamenlijke bijeenkomst, met een beperkt aantal deelnemers en vrijwilligers.

In het praktijkgedeelte worden de volgende vaardigheden geoefend:

 • hanteren van een papegaai, in een handdoekje pakken
 • kortwieken/vleugels controleren
 • nageltjes vijlen
 • leren opstappen op de hand en/of opstapstok
 • uitgebreide kennismaking met al onze opvangpapegaaien
 • de vragen, opmerkingen, ervaringen en aanvullingen van alle deelnemers!

Dit praktijkgedeelte is verplicht voor mensen die een papegaai van Stichting Vrolijke Papegaai willen adopteren! Dit omdat er bij deze gelegenheid ook kennis gemaakt kan worden met onze opvangpapegaaien en gekeken kan worden hoe de interactie tussen opvangpapegaai en potentieel adoptiegezin verloopt. Maar ook omdat de daar aangeleerde en geoefende vaardigheden noodzakelijk zijn voor het verantwoord houden van een Vrolijke papegaai. Daarom kan er uitsluitend een opvangpapegaai worden geadopteerd, wanneer zowel de digitale theorie als de live praktijk is afgerond.

Voor mensen die al een papegaai hebben (met eventueel probleemgedrag) en voor mensen die zich willen oriënteren op het houden van een papegaai, is het praktijkgedeelte niet verplicht, maar wel zéér wenselijk! Ook voor hen geldt dat zij daarbij van harte welkom zijn, wanneer de digitale theorieworkshop is afgerond.

Bij het praktijkgedeelte is het mogelijk om een huisgenoot als introducé(e) mee te nemen. Deze kan à raison van € 25 het praktijkgedeelte ook volgen, zodat ieder die met de papegaai te maken krijgt, ermee kan omgaan. Wij gaan er daarbij wel vanuit dat de basiskennis zoals deze in het digitale theoriedeel wordt aangeboden, ook bekend is bij de introducé(e). Bij de aanmelding moeten ook de gegevens van de introducé(e) worden opgegeven.

Technische ondersteuning

Om technische ondersteuning te krijgen bij het gebruik van onze online theorie workshops kan er een e-mail bericht worden gestuurd naar elearning@vrolijkepapegaai.nl Vermeld hier dan duidelijk welke problemen je ervaart, en wat je loginnaam (gebruikersnaam) is op deze website.